bibliotheca news

Generel forordning om databeskyttelse (General Data Protection Regulation – GDPR)

EU’s generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) i kraft. Målet er at sikre alle EU-borgeres ret til beskyttelse af deres personlige oplysninger.