Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

bibliotheca news
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on email
Share on print

General Data Protection Regulation (GDPR)

Collectief engagement bibliotheca

Inleiding

Per 25 mei 2018 geldt de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening moet het recht op privacy beschermen voor alle inwoners van de EU. EU-inwoners hebben vanaf dan meer inspraak in wat, hoe, waarom, waar en wanneer hun persoonsgegevens worden gebruikt, verwerkt of geordend.

De AVG heeft gevolgen voor alle organisaties die persoonsgegevens in het bezit hebben of verwerken. Met de AVG komen er nieuwe verantwoordelijkheden om de gegevens van burgers te beschermen en naleving van de normen aan te tonen. In de verordening staat ook hoe EU-privacywetgeving buiten de EU van toepassing is. De AVG gaat gepaard met een striktere handhaving en aanzienlijk hogere boetes dan de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) die door deze verordening wordt vervangen.

Naleving

bibliotheca streeft naar een hoog niveau van informatiebeveiliging, privacy en transparantie. We geven veel prioriteit aan het beschermen en beheren van gegevens volgens de aanvaarde normen. We hebben de geldende regelgeving altijd nageleefd en zullen dit blijven doen. Onze bedrijfsleiders en bestuursleden zijn zich volledig bewust van het belang en de gevolgen van de AVG, zowel voor ons bedrijf als dat van onze klanten.

Wij hebben de vereisten van de AVG volledig onderzocht en hebben een speciaal intern projectteam samengesteld dat ervoor moet zorgen dat we aan deze nieuwe vereisten voldoen. bibliotheca heeft bovendien samengewerkt met toonaangevende deskundigen op het vlak van de AVG en cyberbeveiliging om ons hierbij te helpen.

We voeren risicobeoordelingen uit om de verschillende soorten gegevens waarover we beschikken beter te bestuderen en een privacyeffectbeoordeling van de persoonsgegevens die we opslaan en verwerken. Verder herzien en actualiseren we beleidsregels zoals deze omtrent incident response plans en het bewaren van back-upgegevens. 

 Aanvullende initiatieven waaraan we werken zijn onder andere:

  • Contracten met onze externe serviceleveranciers herzien en indien nodig aanpassen
  • Bewustwordingstraining voor medewerkers
  • Een cultuur van privacy by design creëren en werken aan het identificeren van risico’s en het instellen van processen voor privacyeffectbeoordelingen voor risicovolle verwerkingsactiviteiten.

bibliotheca wil als bedrijf veilige producten en diensten aanbieden door voorgeschreven nalevingsbeleid in te voeren en ons eraan te houden, zowel in onze hoedanigheid van gegevensbeheerder als van gegevensverwerker. De aankomende AVG is een essentieel onderdeel van onze missie om aan onze klanten in de EU en de rest van de wereld veilige en betrouwbare zakelijke producten en diensten te leveren.

Neem voor meer informatie over persberichten contact op met Meghan Davis, Vice President van Global Marketing via m.davis@bibliotheca.com

Over bibliotheca
bibliotheca richt zich op de ontwikkeling van oplossingen waarmee bibliotheken op unieke manieren in contact komen met gebruikers en ze boeiende ervaringen kunnen bieden. Zo kunnen ze hun bibliotheekdiensten voortdurend aanpassen aan de veranderende behoeften van hun gemeenschap. Onze producten bieden een gastvrije, intuïtieve en perfect afgestemde omgeving aan de gebruikers van de bibliotheek, ongeacht waar ze zich bevinden: thuis, onderweg of in de bibliotheek zelf.

De bibliotheca-familie omvat meer dan 30.000 bibliotheken. We hebben meer dan 10.000 zelfbedieningsbalies, 6000 beveiligingssystemen en 900 geautomatiseerde inname- en sorteersystemen (sorteerders) geïnstalleerd die we ondersteuning bieden en we helpen wereldwijd meer dan 750 bibliotheken hun openingstijden te verruimen met open+. Daarnaast biedt cloudLibrary 8000 bibliotheken wereldwijd toegang tot meer dan 1,5 miljoen titels voor e-boeken en e-audioboeken in meer dan 100 talen.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on email
Share on print

Ontvang maandelijkse updates

Wordt als eerste op de hoogte gebracht van nieuwe klantervaringen, productupdates en meer!


Houd er rekening mee dat u op het moment van registratie ermee akkoord gaat dat bibliotheca e-mails met betrekking tot nieuws, verkoop, wedstrijden, promoties en serviceaankondigingen kan verzenden. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. U gaat er ook mee akkoord dat bibliotheca uw persoonlijke gegevens zoals uiteengezet mag verwerken in onze algemene voorwaarden en het bijbehorende privacybeleid.
Aanmelden!

Contact

Hebt u ondersteuning, verkoopinformatie of algemene informatie nodig? Laat ons weten hoe we u kunnen helpen.

Scroll naar top