open+ logo

open+

Utöka dina öppettider och
gör det enkelt att få åtkomst till ditt bibliotek

Om open+?

open+ är ett avancerat system som ger biblioteket möjlighet att erbjuda mer flexibla öppettider så att användarna enklare kan få åtkomst till och använda biblioteket. 

open+-systemet har utvecklats för att komplettera bibliotekets normala öppettider. Det kan implementeras på många olika sätt och därmed enkelt integreras i olika servicemodeller och bibliotekets befintliga system. Utökad åtkomst till hela eller delar av ditt bibliotek samt full tillgång till självbetjäningslösningar är bara några av fördelarna som ditt bibliotek uppnår med open+. open+ kan också fungera som ett avhämtningsområde för reserverat material. Med andra ord, en lösning som ger massor av flexibilitet i form av utökad åtkomst baserat på besökandes behov och biblioteksområdet i övrigt.

Under de mer än tio år som bibliotheca har funnits har vi levererat lösningar till över 750 bibliotek över hela världen. Detta gjorde det möjligt för oss att kontinuerligt utveckla open+-lösningen. Vi är stolta över våra innovativa insats och förmåga att leda utvecklingen av ”Det öppna biblioteket”. 

sunrise infographic open access information

Läs om andra bibliotek som använder open+ för att ge besøkande utökad åtkomst

Ledningsgruppen berättar om deras erfarenheter och framgångar med det första open+-biblioteket i Kalifornien

Läs om hur HPL har använt open+ för att ge besökande på landsbygden utökad tillgång till bibliotekets tjänster

GCPL var bland de första bibliotek som använde open+ för att ge besökande utökad åtkomst til bibliotekets tjänster. Läs om ledningens diskussioner.

Erbjud flexibla öppettider som fungerar för bibliotekets besökare

Genom att utöka öppettiderna på morgonen eller kvällen tillmötesgår du ännu flera olika besökare som vill uppleva ett mera tillgängligt och flexibelt bibliotek. 

Ge åtkomst till
de värdefulla självbetjänta resurserna

Biblioteksbyggnaden, de fysiska samlingarna, datorer med offentlig åtkomst, trådlöst internet och forskningsdatabaser är allt samman resurser som besökarna kan få användning för under dagen.

Nå ut till alla slags besökare med utökad åtkomst till ditt bibliotek och bli mer synlig och relevant än någonsin

Det är dock inte alla bibliotekets besökare som har behov av lika mycket hjälp. Med open+ kan ditt bibliotek inrätta områden som ger de besökande åtkomst till de resurser de har behov av.

Ge utökad åtkomst till alla typer av biblioteksbesökande

Pendlare på landsbygden, Ontario

Familjer som har brottom i Kalifornien

Unga karriärmänniskor i Georgia

Besökande i förorter i Minnesota

woman browsing library shelves

Hamilton Public Librarys kommunikationsplan för open+

HPL använde open+ för att utöka de egentliga öppettiderna i Freelton-filialen från 17 till 60 timmar, en ökning på inte mindre än 350%! Inom de första fem månaderna upplevde biblioteket en 19% ökning i antal besökande. Men det var inte tillfälligt. De utökade öppettiderna med open+ blev först och främst en framgång på grund av en noga tillrättalagd kommunikationskampanj.

Innovativa globala bibliotek ger de besökande utökad åtkomst med open+

Nyöppnade bibliotek utökar öppettiderna med open+

Arklow Library
utökar sina öppettider

Biblioteket har öppet dubbelt så länge – 98 timmar – från kl. 8 till 22, 365 dagar om året.

Ventura öppnar för de besökande
utanför bemannade öppettider

Den nyöppnade avdelningen är ett av de få bibliotek i USA som erbjuder "expresstider".

Freelton-filialen,
Hamilton Public Library

Innovativt självbetjäningsprogram ger möjlighet till utökade öppettider på landsbygden i Hamilton-området

Learn more about bibliotheca open+ with our downloadable brochures & datasheets

Få vårt månatliga nyhetsbrev

Var bland dom första som hör om nya kundcases, produktuppdateringar och mycket mera!
Observera att vid tidpunkten för anmälan godkänner du att biblioteket måste skicka e-postmeddelanden om nyheter, försäljningar, tävlingar, kampanjer och servicemeddelanden. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du är också överens om att bibliotheca får behandla din personliga information enligt vad som anges i våra användarvillkor och relaterad integritetspolicy.
Registrera dig

Kontakta oss

Behöver du support, försäljning eller allmän information? Vi är redo att hjälpa

Scroll to Top