juni 1, 2021

Föreställ dig vad ett bibliotek kan utveckla sig till: Ett brev från Ray Hood, VD i Bibliotheca

Just nu upplever Bibliotheca och Bibliothecas kunder dramatiska förändringar.

Vi står i spetsen för innovation och har under många år försett bibliotek och lokalområden över hela världen med lösningar som inte bara ger ökad åtkomst till biblioteket, men som också främjar lika möjligheter och förbättrar biblioteksupplevelsen för alla. Vår banbrytande teknologi är designad för att hålla kostnaderna på ett minimum och öka lösningarnas värde på det mest hållbara sättet. Bibliotheca står klart för tillväxt – vi erbjuder den bredaste portföljen av produkter och kan erbjuda global support till våra kunder över hela världen.

Under det senaste året har vi arbetat intensivt med vårt varumärke för att säkerställa att det avspeglar vilka vi är och vad vi står för. Vi har hämtat inspiration till vårt varumärke och dess egenskaper från våra kunder och från vårt eget team.

Bibliotekens vardag förändras i snabb takt. Det är dags att föreställa sig vad ett bibliotek kan utveckla sig till, hur det ska se ut, idag och i framtiden. Biblioteken konkurrerar med de bästa konsumentteknikerna och måste därför gå vidare från status quo. Bibliotheca har inte bara ett finger på pulsen – vi formar framtiden. Med integrerad teknologi tänker vi nytt och vidareutvecklar bibliotekens roll, så att de inspirerer och attraherar en mångfald av människor, oavsett var det befinner sig: hemma, på resa eller i själva biblioteket.

Vårt talangfulla team uppvisar ett stort engagemang och motiveras av samarbetet med våra kunder och av utvecklingen av kreativa lösningar och framtidens biblioteksteknologi. Jag är mer stolt än någonsin över att arbeta för Bibliotheca och vara en del av bibliotekens transformationsresa.

Ray Hood

VD i Bibliotheca

Om Bibliotheca

Bibliotheca arbetar målinriktat med att utveckla innovativa teknologier och lösningar till behandling av biblioteksmaterial och stöttar på det sättet bibliotek över hela världen med att transformera sig och hålla kvar deras relevans i samhället. Bibliotheca hjälper biblioteken med att ställa om och anpassa sig till samhällets behov genom hjälp av integrerad teknologi som inspirerar engagerar människor, oavsett var de befinner sig: Hemma, på resa eller i själva biblioteksbyggnaden.

Bibliotheca har 400 anställda i 21 länder och samarbetar med 20 000 biblioteker om att optimera både den fysiska och den digitala biblioteksupplevelsen, inklusive göra den både intuitiv och inkluderande.

Kontakta
press@bibliotheca.com för mer info om detta pressmeddelande.