Group
Combined Shape
Path

Vetande och trender

Bibliothecas inspirationsdag: Tillsammans skapar vi framtidens bibliotek
Många av oss besöker biblioteken regelbundet, men har du någonsin funderat på hur dessa viktiga platser förändras i takt med den digitala utvecklingen och användarnas förändrade behov? Bibliotheca inviterade den 11 oktober 2023 de danska biblioteken. Evenemanget erbjöd en unik möjlighet för både bibliotek och dess användare att påverka utvecklingen av framtidens bibliotek – med fokus på produktutveckling uniFi+ och open+. Dagens program hade som syfte att få input och insikter från de dagliga användarna av våra digital informationslösningar och meröppna bibliotek. Inspirationsdagen var en möjlighet att samla både fackfolk och användare för att tillsammans utforska och utveckla nya, funktionella idéer. De många biblioteken mötte här Bibliothecas utvecklingsteam, däribland Lau Rasmussen, chef för utvecklingsavdelningen, och programutvecklare av den digital informationslösningen uniFi+. De berättade om de senaste och kommande versionerna av uniFi+, samt de möjligheter som finns för att integrera meröppet, open+ med uniFi+. Den senaste versionen 1.12 av uniFi+ presenterades, nu med alternativet uniFi+ via Chromecast. En ny widget presenterades också, som är ett nytt webbramverk. En stor nyhet är att uniFi+ nu har integration till de danska DBC-tjänsterna Buggi och Læsekompasset. En annan länge väntad nyhet är Outlook integrationen: namnskyltar och mötesrum. Dagen bjöd på en unik möjlighet att se hur tekniken utvecklas för att möta de förändrade behoven i biblioteksvärlden. Du i Sverige är varmt välkommen att kontakta oss för att höra mer om de många nya möjligheterna. Carsten Beck från institutet för framtidsforskning delade med sig av sina insikter om de kommande trenderna för framtidens bibliotek och pekade på hur teknik och användarnas beteenden kommer att fortsätta påverka bibliotekens utveckling och vad det innebär för bibliotekens viktiga framtida roll i samhället.

Carsten Beck uttryckte:” I en framtid där all mänsklig aktivitet har en digital dimension eller kan hanteras helt med digitala verktyg, kommer bibliotekens framtid att påverkas av följande två frågor:

  1. Hur hänger biblioteken med i den snabba digitala utvecklingen?
  2. Vilket värde skapar det att vi i Skandinavien fortfarande har många fantastiska fysiska biblioteksbyggnader med levande, fysisk bibliotekspersonal?

Svaren måste hittas både nationellt och lokalt. Den digitala utvecklingen kommer att påverka informationssökning, skapa nya nöjesuniversumsamt nya inlärningsverktyg och mycket mer. Detta kräver en stabil kompass, som bland annat biblioteken måste kunna erbjuda.

Enligt min uppfattning kommer de fysiska möten som sker mellan människor och media/aktiviteter i fysiska bibliotek att bli ännu mer intressanta. Klassisk service kommer fortfarande att vara en viktig del av paletten. Men paletten kommer förmodligen också att behöva utbredas. Och det intressanta här är att det inte bara är biblioteken som står inför den här utmaningen. Det gäller även detaljhandeln, kulturlivet i stort, kommuner, arbetsgivare (den fysiska arbetsplatsen) m.fl. Det krävs nytänkande eftersom alla de transaktioner som tidigare höll våra orter vid liv håller på att försvinna och automatiseras. Det är här biblioteken kommer in i bilden: Hur skapar vi fysiskt liv i hela samhället? Vilka behöver vi samarbeta med som bibliotek? Hur kan biblioteksleverantörer bidra till att stödja goda, framtidssäkrade och värdeskapande fysiska mötesplatser?”

Dessa två presentationer satte tonen för syftet med Bibliothecas inspirationsdag. Dagen avslutades med workshops där deltagarna grep möjligheten att arbeta direkt med Bibliothecas utvecklingsteam. Här kunde de skapa önskelistor och dela med sig av sina visioner för framtida produkter.

Bibliothecas inspirationsdag var ett utmärkt tillfälle för dedikerat biblioteksfolk att träffas och diskutera framtidens bibliotek. Bibliotheca tar med sig de insikter och idéer som inhämtades på inspirationsdagen och använder dem för att utveckla ännu bättre produkter för framtidens bibliotek.

aWNvbi1vcGVuLWJvb2s=

Du kanske också tycker om

INSIKTER + TRENDER