Group
Combined Shape
Path
Nørre Nebel kulturhus och bibliotek
varde bibliotek
extension-24px
Utmaning

Detta är ett inspirerande exempel på hur Bibliothecas lösningar bidrar till att skapa en optimal ram för hur kommunbiblioteket ska fungera som en naturlig samlingsplats i det lokala samhället.

mediation-24px
Lösning

Sedan Nørre Nebel kulturhus och bibliotek öppnade i januari 2023 har det varit möjligt att använda biblioteket varje dag från kl. 7-22, där man kan hämta och låna böcker via självbetjäningslösningar.

done_all-24px
Resultat

Genom att använda alla lösningar från Bibliotheca har Nørre Nebel komplett tillgång till Bibliothecas ekosystem. Detta har resulterat i ett välbesökt bibliotek, som inte bara används av skolor men som också i stor utsträckning av stadens invånare.

Teknologi är en del av ett väl fungerande kulturhus och bibliotek

Nørre Nebel kulturhus och bibliotek i Danmark är ett inspirerande exempel på hur Bibliothecas tekniska lösningar bidrar till att skapa optimala ramar för hur biblioteket kan fungera som en naturlig samlingsplats i lokalsamhället.

Som invånare kan du använda biblioteket varje dag från kl. 7-22 med hjälp av open+ och open+ count-lösningen från Bibliotheca där en personräknare registrerar hur många besökare biblioteket har. Det betyder att man på Nørre Nebel kan ha statistik över alla besökare till biblioteket, något som är ytterst värdefullt.

När besökarna behöver låna och återlämna böckerna kan de använda självbetjäningen med hjälp av selfCheck självbetjäningslösningar , som är en del av Bibliothecas ekosystem. Detta innebär att alla automater är kompatibla med våra självbetjäningslösningar, vilket gör det enkelt att uppgradera och därmed underhålla och serva automaterna.

Nørre Nebel biblioteket är en filial till Varde huvudbibliotek, som liksom Nørre Nebel biblioteket har valt att använda digitala skärmar från Bibliotheca och vår UniFi+-lösning, för att kommunicera med besökarna på biblioteket. På själva huvudbiblioteket kan besökaren använda digitala skärmar som informerar, utbildar och inspirerar. Även gränssnitten är mycket användarvänliga och det är enkelt att skapa innehåll som kan visas samtidigt på flera platser. Själva innehållet skapas av bibliotekspersonalen, som på ett effektivt sätt kan kombinera bilder och text med hjälp av interaktiva verktyg.

Kristoffer V. Rasmussen, kommunikatör på Vardebiblioteket och ansvarig för att sätta in innehåll i Unifi+ säger:

”En bra lösning för oss är att vi kan återanvända artiklar, digitala bokhyllor och allt annat vi vill ha via skärmarna. Med tre olika skärmtyper kan vi dra nytta av att återanvända innehåll via skärmar både på huvudbiblioteket och i våra filialer”

Teknologin är ett bra verktyg för att kombinera den analoga världen med den digitala. Peter Holm Lindegaard, bibliotekschef på Varde bibliotek, vet att framtidens bibliotek behöver bygga broar mellan den digitala och den analoga världen för att förbli relevanta, och uniFi+ är ett utmärkt verktyg för biblioteken.

Bibliothecas kompletta ekosystem erbjuder biblioteken en effektiv verksamhet, en förbättrad besöksupplevelse, utökad åtkomst, effektiv marknadsföring och anpassningsalternativ. Genom att använda självbetjäningslösningar och bibliotekshanteringsverktyg kan biblioteken automatisera processer och frigöra tid för förbättrad personlig service.

aWNvbi1vcGVuLWJvb2s=

Du kanske också tycker om

Kunskap och trender