<% response.write ("Forwarding to " & ReadFromFile() & ", please wait...") %>