Group
Combined Shape
Path

Utvidet tilgang og økt sikkerhet

Bibliotekene er blant de få som tilbyr gratis offentlige ressurser til brukerne i lokalområdet. Dette gjør de i form av omfattende fysiske og digitale samlinger, utdanningstilbud, offentlige datamaskiner, internettilgang og åpne, innbydende samlingssteder. Men mange biblioteker utfordres av stramme budsjetter og begrenser personalet. Derfor når de bare ut til en brøkdel av brukerne i lokalområdet – det vil si brukere som har muligheten til å besøke biblioteket innenfor de normale åpningstidene.

Bibliotheca fokuserer på å utvikle løsninger som sikrer at flere brukere kan få tilgang til biblioteket. Slik kan biblioteket nå ut til enda flere brukere i lokalområdet – også de som har vanskelig for å få tilgang til viktige bibliotekressurser, hvis det i det hele tatt er mulig for dem å legge inn et bibliotekbesøk i en travel hverdag. Bibliothecas løsninger tar også høyde for den verdifulle informasjonen som skal kommuniseres til brukerne i det fysiske bibliotekområdet, samt relevante data som kan brukes til å danne grunnlaget for beslutninger som er relevante for bibliotekets fremtid.

Muligheten til å utvide tilgangen til biblioteket er basert på en avansert teknisk løsning som sikrer at bibliotekets brukere også kan få tilgang til biblioteket om morgen og kveld utenfor de bemannede åpningstidene. De brukerne som får glede av den utvidede tilgangen med open+ access-løsningen, omfatter blant annet brukere som jobber skift, studenter og andre som ikke har mulighet til å komme på biblioteket innenfor de normale bemannede åpningstidene. Og med tilleggsfunksjonen open+ reserve som kan brukes til å bestille besøk og lokaler eller tjenester i bemannede og ubemannede åpningstider, kan biblioteket gjøre det enda lettere for brukerne i lokalområdet.

Økosystemet vårt av løsninger støtter også bibliotekene i å overholde krav og retningslinjer til sosial avstand. Vi har blant annet utviklet open+ count, som anonymt overvåker og teller antallet brukere på biblioteket. open+ count kan kommunisere med de digitale transformativeLibrary-skjermene og generere sanntidsdata som forteller hvor mange brukere som oppholder seg på biblioteket. Ved å analysere kunnskap om besøksmønstre og bruken av de forskjellige bibliotekområdene, kan disse dataene danne utgangspunkt for viktige beslutninger om den fremtidige bruken av biblioteket.

Brukerne må i større grad ha mulighet til å få tilgang til biblioteket. Men det er viktig at det ikke går på akkord med sikkerheten. Brukerne må også få relevant og nyttig informasjon. Med Bibliothecas transformativeLibrary-løsning kan denne informasjonen sendes rett ut til digitale skjermer forskjellige steder i bibliotekmiljøet og til inaktive selfCheck-automater og offentlige datamaskiner. Ved hjelp av denne avanserte tilgangs- og kommunikasjonsteknologien kan du nå ut til flere brukere og samtidig sikre at personalet med minimal innsats kan kommunisere effektivt – også når de ikke er fysisk til stede.

Hvis bibliotekene skal fortsette å være relevante i lokalområdet, er det ingen tvil om at de i kjølvannet av pandemien vil måtte betjene et større antall brukere, forholde seg til nye utfordringer og overgå den moderne bibliotekbrukerens forventninger. Når du inngår et samarbeid med Bibliotheca, får du tilgang til en teknologisk plattform som revolusjonerer hele bibliotekopplevelsen slik vi kjenner den og gir brukerne tilgang til områder, tjenester og samlinger som i mange år fremover vil oppfylle deres behov.

icon-open-book

Kanskje du også liker

Kunnskaper og tendenser