Group
Combined Shape
Path

Utökad åtkomst och ökad säkerhet

Biblioteken är bland de få institutioner som erbjuder gratis offentliga resurser till besökare i lokalområdet. De gör detta i form av omfattande fysiska och digitala samlingar, utbildningserbjudanden, offentliga datorer, internetåtkomst och öppna, inbjudande samlingsplatser. Men många bibliotek utmanas av snäva budgetar och begränsad personal. Därför når de bara en bråkdel av besökarna i lokalområdet – det vill säga besökare som i vardagen har möjlighet att besöka biblioteket under normala öppettider.

Bibliotheca fokuserar på att utveckla lösningar som säkerställer att fler besökare kan besöka biblioteket. På detta sätt kan biblioteket nå ännu fler besökare i lokalområdet – även de personer som har svårt att få tillgång till viktiga biblioteksresurser, om det alls är möjligt för dem att lägga in ett biblioteksbesök i en hektisk vardag. Bibliothecas lösningar tar också hänsyn till den värdefulla information som ska kommuniceras ut till besökarna i det fysiska biblioteksområdet, samt relevanta data som kan användas för att skapa grund för beslut som är relevanta för bibliotekets framtid.

Möjligheten att utöka åtkomsten till biblioteket baseras på en avancerad teknisk lösning som säkerställer att bibliotekets besökare också kan få åtkomst till biblioteket på morgonen och kvällen utanför de bemannade öppettiderna. De besökare som får glädje av den utökade åtkomsten genom open+ access-lösningen omfattar bland annat besökare med skiftarbete, studerande och andra som saknar möjlighet att komma till biblioteket under normala bemannade öppettider. Och med tilläggsfunktionen open+ reserve som kan användas för att boka besök och lokaler eller tjänster under bemannade och obemannade öppettider, kan biblioteket göra det ännu enklare för besökarna i lokalområdet.

Vårt ekosystem av lösningar stöttar också bibliotek med att uppfylla krav och riktlinjer för social distansering. Vi har bland annat utvecklat open+ count, som anonymt övervakar och beräknar antalet besökare på biblioteket. open+ count kan kommunicera med de digitala transformativeLibrary-skärmarna och generera realtidsdata som visar hur många besökare som uppehåller sig på biblioteket. Genom att analysera kunskaperna om besöksmönster och användning av de olika biblioteksområdena kan dessa data dessutom skapa utgångspunkt för viktiga beslut om framtida användning av biblioteket.

Besökarna ska i högre grad få möjlighet att få åtkomst till biblioteket. Men det är viktigt att det inte sker kompromisser med säkerheten, och att man därför ser till att besökarna på biblioteket får relevant och nyttig information. Med Bibliothecas transformativeLibrary-lösning kan denna information skickas direkt ut till digitala skärmar på olika platser i biblioteksmiljön samt inaktiva selfCheck-automater och offentliga datorer. Tack vare den avancerade åtkomst- och kommunikationsteknologin kan du nå ut till flera besökare och samtidigt säkerställa att din personal med en minimal insats kommunicerar effektivt – också när de inte är fysiskt på plats.

Om biblioteken ska vidmakthålla sin relevans i lokalområdet råder det inget tvivel om att de i kölvattnet på pandemin skulle kunna betjäna ett större antal besökare, förhålla sig till nya utmaningar och överträffa den moderna biblioteksbesökarens förväntningar. När du ingår ett samarbete med Bibliotheca får du åtkomst till en teknologisk plattform som revolutionerar hela biblioteksupplevelsen som vi känner den, och som ger dina besökare åtkomst till områden, tjänster och samlingar som under många år framöver kommer att uppfylla deras behov.

aWNvbi1vcGVuLWJvb2s=

Du kanske också tycker om

Kunskap och trender