Group
Combined Shape
Path

Meet the team

Bibliotheca ett globalt företag med lokala förankringar

Bibliotheca är ett globalt företag som utvecklar innovativ teknik som används av bibliotek världen över. Som ledande aktör inom biblioteksteknik bygger Bibliotheca vidare på insikter, erfarenheter och expertis från bibliotek och bibliotekskollegor över hela världen. 

 

Genom samtal med bibliotekarier från världens alla hörn har Bibliotheca stor inblick i de utmaningar som dagens bibliotek möter, och de behov som kan uppstå i framtiden. Via lokala kundfokusgrupper delar biblioteken sina insikter och bästa praxis. Alla lösningar i Bibliothecas system är utformade för att hantera de här utmaningarna, samt förbereda biblioteken för framtiden. 

Vi på Bibliotheca är stolta över vår globala räckvidd och de fördelar det ger kunderna, men vi förstår samtidigt den avgörande betydelsen av lokal insikt. De lokala biblioteken är samhällets hjärta. Vi använder deras unika kunskap om sina besökare för att leverera de tjänster som besökarna efterfrågar. Våra lokala team i Danmark, Finland, Norge och Sverige delar denna kunskap och bidrar till att säkerställa den lokala support och service som ditt bibliotek behöver. 

Med stor förståelse och djup insikt om bibliotekens drift och utmaningar, omfattande kunskap om relevant hård- och mjukvara och stor erfarenhet av teknikutvecklingsprojekt, strävar Bibliotheca efter att optimera lokala lösningar med hjälp av globala insikter och kunskapsutbyte inom organisationen. 

Möt säljteamet

aWNvbi1vcGVuLWJvb2s=

DU KANSKE OCKSÅ TYCKER OM

Kunskap och trender